#7SB Softshell bambus - petrolejově modrý

#7SB Softshell bambus - petrolejově modrý

Látku si můžete vybrat v produktu